Методична робота

Державний навчальний заклад “Запорізький професійний ліцей автотранспорту” є провайдером освітніх послуг в сфері формальної та неформальної освіти дорослих Запорізького регіону, яка реалізується за підтримки Представництва DVV International в Україні

Методична тема ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту:

«Формування професійних компетентностей здобувачів освіти шляхом упровадження новітніх технологій»

Завдання методичної роботи:

-створення належних умов для роботи з педагогічними кадрами;

-удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді;

-розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації, умов для професійного вдосконалення, самоосвіти;

-інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки в будівельній галузі та автотранспорту, передового педагогічного та виробничого досвідів;

-організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;

-удосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання методичних рекомендацій, опорних конспектів, електронних підручників та посібників;

-підготовка та проведення атестації педагогічних працівників щодо узагальнення досвіду роботи з методичної проблеми.

 

Методичний кабінет

ДНЗ «Запорізький професійний ліцей автотранспорту» –

є центром методичної роботи ліцею, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів, тощо.

Основними функціями методичного кабінету є:

-проведення  індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;

-надання допомоги педагогічним працівникам навчального закладу у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності;

-узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду викладачів та майстрів ліцею;

-інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки психології, накопичення і систематизація методичної інформації.

 

Діяльність методичного кабінету передбачає:

-Організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників , індивідуальних і групових консультацій працівників ( семінарів, шкіл передового досвіду),  організацію педагогічних питань і науково-практичних конференцій тощо.    

-Організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників; пропонування результатів науково-дослідницької діяльності, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології.

-Ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях та конференціях.

-Координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки педагогів.