ПРО НАС

        Державний навчальний заклад “Запорізький професійний ліцей автотранспорту” є державним професійно-технічним навчальним закладом ІІ атестаційного рівня, діє на основі власного Статуту, який розроблено відповідно до вимог «Положення про професійно-технічний навчальний заклад України». Статут ДНЗ “Запорізький ПЛА” прийнятий загальними зборами трудового колективу (протокол № 5 від 04 березня 2010р.) та затверджений Наказом Міністерства освіти і науки України №452 від 20 травня 2010р.

        Головним завданням колективу ліцею є здійснювання первинної професійної підготовки, та перепідготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних робітників здатних забезпечити собі перспективне майбутнє в будівельній та автомобільній галузях.

        Державний навчальний заклад “Запорізький професійний ліцей автотранспорту” запрошує на навчання за професіями =>